nederlandse vereniging van speltherapeuten
  • Uw kind vaak prikkelbaar? speltherapie kan helpen
  • Te weinig zelfvertrouwen? speltherapie kan helpen

Welkom bij de NVVS

De Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS) is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van haar leden en informatie geeft aan hulpvragers.

De vereniging telt op dit moment ongeveer 550 leden, waarvan het grootste deel in het bezit is van het post HBO-diploma Speltherapie. De overige leden zijn speltherapiestudent of heeft om andere (beroepsmatige) redenen belangstelling voor speltherapie.
Er is op dit moment een erkende speltherapie-opleiding op de CHE (Ede).

lees meer
Actualiteiten

Kennisinnovatie en kwaliteitsontwikkeling

De NVVS ondersteunt en faciliteer onderzoek en kennisinnovatie om zodoende de kwaliteit en de onderbouwing van de speltherapie te verbeteren. Het gaat hierbij onder meer om wetenschappelijk onderzoek en practice based on...

lees meer

Verhaal uit de praktijk

Loeiende vlammen laaien omhoog naar de automobilist die over de bergtoppen racet. Het lukt de auto nooit om tijdig te remmen om aan het gevaar te ontsnappen. Karel knikkert. Met grote snelheid rollen de knikkers de hele ...

lees meer
Een speltherapeut bij u in de buurt zoek therapeut
Informatie en vragen:
(030) 28 00 432
info@vaktherapie.nl

Postadres:
FVB Vaktherapeuten
t.a.v. NVVS
Fivelingo 253
3524 BN Utrecht