nederlandse vereniging van speltherapeuten
  • Uw kind vaak prikkelbaar? speltherapie kan helpen
  • Te weinig zelfvertrouwen? speltherapie kan helpen

De NVVS

De Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS) is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van haar leden en informatie geeft aan hulpvragers.

De vereniging telt op dit moment ongeveer 550 leden, waarvan het grootste deel in het bezit is van het post HBO-diploma Speltherapie. De overige leden zijn speltherapiestudent of heeft om andere (beroepsmatige) redenen belangstelling voor speltherapie.
Er is op dit moment een erkende speltherapie-opleiding op de CHE (Ede) en 1 erkende opleiding in België: bij hogeschool Thomas More (Antwerpen).

Kwaliteitsgarantie

Iedereen mag zich speltherapeut noemen, het is een onbeschermd beroep. Om de kwaliteit te bewaken stelt de NVVS eisen aan haar leden ten aanzien van opleiding, nascholing, werkervaring, supervisie en intervisie. De speltherapeuten die voldoen aan deze kwaliteitscriteria worden opgenomen in het beroepsregister van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Elke vijf jaar wordt de kwaliteit opnieuw getoetst en vindt herregistratie plaats. De vereniging voorziet ook in studiedagen, intervisiegroepen, supervisoren en commissies ter bevordering van de kwaliteit.

Het beroepsprofiel en de beroepscode van de speltherapeut
In het kader van het kwaliteitsbeleid hanteert de NVVS een Beroepsprofiel waarin o.a. de competenties van de speltherapeut omschreven staan. De Beroepscode dient als leidraad voor het wettelijk en ethisch handelen van de speltherapeut. Beide praktische instrumenten staan ten dienste van de kwaliteit en de positie van het beroep.


Een speltherapeut bij u in de buurt zoek therapeut