nederlandse vereniging van speltherapeuten
  • Uw kind vaak prikkelbaar? speltherapie kan helpen
  • Te weinig zelfvertrouwen? speltherapie kan helpen

Bestuur en commissies

Binnen de NVVS zijn een bestuur en veel commissies en werkgroepen actief om samen de doelen van de vereniging te realiseren.
Ben jij al actief?

Bezetting bestuur, commissies, netwerken en werkgroepen
Zoek je het mailadres dan eerst inloggen
 
Wijzigingen graag doorgeven aan: website@speltherapie.net
Een aantal van onze leden zijn actief in commissies bij de FVB. Zij vertegenwoordigen de NVVS in die commissie.

Dagelijks Bestuur minimaal 5 leden en maximaal 7 leden, 2 vacatures
Voorzitter: Sifra Bastmeijer
Secretaris: Betsy Wahlen
Penningmeester: Vacature

Bestuursleden met portefeuille:
Portefeuille Communicatie: vacature
Portefeuille Kennisinnovatie: Mirjam Raemakers
Portefeuile Kennisinnovatie: Maartje Wieten
Portefeuille Belangenbehartiging: Thelma Stigter


Kerncommissies
Redactiecommissie
Vakbladredactie: Maria Bolsius ( voorzitter), Marianne van Dolder, Mirjam Reinders

Commissie Scholing
Else Goossense (voorzitter) Annemarie Moerkerken, Sanne de Thije en Femke Spanjer

Commissie Vakontwikkeling
Masha Schelfhorst en Emmy Geerts

Commissie Communicatie
Mariska Brienen, Els Achterberg
Margaretha Zorgdrager verzorgt de Facebook en LinkedInpagina
Marian Veldman is webbeheerder

Werkgroepen
Schrijfgroep ARvT en spel
Marjo Heymerikx
Annette Nolen
Carlijn Pieper
Lenette Raaijmakers

Schrijfgroep speltherapie als behandelinterventie van kinderen van 4 t/m 12 jaar die een vroegkinderlijke enkelvoudig trauma tussen 0 t/m 4 jaar
Marika Westerveld
Saskia Looijen-Snoek
Cora van Schaik-Coen
Carla Roos
Annelot Steyvers

Promotieonderzoek universiteit Tilburg
Werkzame mechanismen van speltherapie als behandelinterventie bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking.
Dineke Bent

Overzicht van de mensen die graag betrokken willen worden bij het schrijfproces door mee te lezen en mee te denken.
Elaine Perdaems
Annemarie van de Berg
Sifra Basmeijer
Meike Brendel
Eline Lammers
Daniëlle Hoogwerf
Janneke van der Heijden
Liesbeth Kluppel
Hedwig Boor
Tirtsa Swart


Netwerken
Netwerk Kindertherapeuten
Wordt gevormd door Kindertherapeuten van de VIT,de NVPMKT en de NVVS.
NVVS deelnemers: Vlasta Timmerman

Platform speltherapie
Deelnemers: onafhankelijk voorzitter is René Benneker, afgevaardigden uit het DB en van de opleiding in Ede.

Een speltherapeut bij u in de buurt zoek therapeut