nederlandse vereniging van speltherapeuten
  • Uw kind vaak prikkelbaar? speltherapie kan helpen
  • Te weinig zelfvertrouwen? speltherapie kan helpen

Bestuur en commissies

Binnen de NVVS zijn een bestuur en veel commissies en werkgroepen actief om samen de doelen van de vereniging te realiseren.
Ben jij al actief?

Bezetting bestuur, commissies, netwerken en werkgroepen
Zoek je het mailadres dan eerst inloggen
 
Wijzigingen graag doorgeven aan: website@speltherapie.net
Een aantal van onze leden zijn actief in commissies bij de FVB. Zij vertegenwoordigen de NVVS in die commissie.

Dagelijks Bestuur minimaal 5 leden en maximaal 7 leden, 2 vacatures
Voorzitter: Sanne de Theije
Secretaris: Betsy Wahlen
Penningmeester: Rob Köhler

Bestuursleden met portefeuille:
Portefeuille Communicatie: Ellen Middelveld
Portefeuille Kennisinnovatie: Mirjam Raemakers
Portefeuille Kennisinnovatie: Maartje Wieten
Portefeuille Belangenbehartiging: Thelma Stigter


Kerncommissies
Redactiecommissie
Vakbladredactie: Mirjam Reinders, Marjolein van Alphen, Manon Peters en Rianne Koelewijn

Commissie Scholing
Else Goossense (voorzitter) Annemarie Moerkerken, Sanne de Thije en Femke Spanjer

Commissie Kennisinnovatie
Masha Schelfhorst en Emmy Geerts

Commissie Onderzoek
Katja Witsenburg en Tineke Brug

Commissie Communicatie
vacatures

Margaretha Zorgdrager verzorgt de Facebook
Vacature webbeheerder

Werkgroepen
Schrijfgroep ARvT en spel
Marjo Heymerikx
Annette Nolen
Carlijn Pieper
Lenette Raaijmakers

Schrijfgroep speltherapie als behandelinterventie van kinderen van 4 t/m 12 jaar die een vroegkinderlijke enkelvoudig trauma tussen 0 t/m 4 jaar
Marika Westerveld
Saskia Looijen-Snoek
Cora van Schaik-Coen
Carla Roos
Annelot Steyvers

Promotieonderzoek universiteit Tilburg
Werkzame mechanismen van speltherapie als behandelinterventie bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking.
Dineke Bent

Overzicht van de mensen die graag betrokken willen worden bij het schrijfproces door mee te lezen en mee te denken.
Elaine Perdaems
Annemarie van de Berg
Sifra Basmeijer
Meike Brendel
Eline Lammers
Daniëlle Hoogwerf
Janneke van der Heijden
Liesbeth Kluppel
Hedwig Boor
Tirtsa Swart


Platform speltherapie
Deelnemers: onafhankelijk voorzitter is René Benneker, afgevaardigden uit het DB en van de opleiding in Ede.

Een speltherapeut bij u in de buurt zoek therapeut