nederlandse vereniging van speltherapeuten
  • Uw kind vaak prikkelbaar? speltherapie kan helpen
  • Te weinig zelfvertrouwen? speltherapie kan helpen

Kwaliteitsregistratie

Het werken aan de erkenning van het beroep van speltherapeut is een prioriteit van de vereniging. Het beroep is nog onbeschermd, waardoor iedereen zich speltherapeut mag noemen.

Door de deskundigheid van de aangesloten speltherapeuten te toetsen, kan de NVVS de kwaliteit van haar individuele leden waarborgen. De NVVS is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Speltherapeuten die aan de eisen van de FVB voldoen worden opgenomen in het register vaktherapie.

Gediplomeerde speltherapeuten kunnen zich aanmelden als kandidaat. Na 5 jaar vindt er een nieuwe registratie plaats en kom je in het basis register. In iedere fase wordt de kwaliteit van de speltherapeut op de onderdelen opleiding, werkervaring, supervisie, intervisie, nascholing en profilering getoetst.

Voor meer informatie verwijzen wij naar register Vaktherapie.


Een speltherapeut bij u in de buurt zoek therapeut