nederlandse vereniging van speltherapeuten
 • Uw kind vaak prikkelbaar? speltherapie kan helpen
 • Te weinig zelfvertrouwen? speltherapie kan helpen

Lid worden van NVVS

Het doel van de NVVS is, kort gezegd, meer erkenning te vinden voor speltherapie en de kwaliteit van de therapeuten te garanderen. Deze doelen kunnen uiteraard alleen bereikt worden met bijdragen van de speltherapeuten zelf! De beroepsvereniging verwacht een actieve deelname van haar leden.

In de statuten staan de doelen als volgt geformuleerd:

 • Het geven van bekendheid aan en het bevorderen van het beroep van speltherapeut.
 • Het behartigen van de beroepsbelangen van de leden.
 • Het verbreden en verdiepen van de speltherapeutische kennis en vaardigheden van de leden.
 • Het tot stand brengen en verstevigen van het onderlinge contact tussen de leden.
 • Het in kaart brengen van de economische positie van de speltherapeut.
 • Het verstevigen van de maatschappelijke positie van de vereniging en haar leden.
 • Het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen voor haar leden.

Lidmaatschap biedt het volgende:
 • Kwaliteitserkenning van individuele speltherapeuten.
 • Zichtbaarheid voor hulpvragers en vakgenoten.
 • De mogelijkheid deel te nemen aan werkgroepen.
 • De mogelijkheid deel te nemen aan studiedagen, tegen gereduceerd tarief.
 • Een abonnement op het vakblad Spelenderwijs.
 • Een podium voor vakgenoten: de mogelijkheid deel te nemen aan een (besloten online) discussieforum.
 • Bereikbaarheid van beroepsgerelateerde informatie zoals artikelen, resultaten van onderzoeken, aankondigingen van activiteiten.
 • Aangesloten zijn bij een belangenorganisatie.
De gediplomeerde leden conformeren zich door hun lidmaatschap aan de beroepscode van de FVB en het beroepsprofiel van de NVVS.  Gediplomeerde leden die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de FVB worden opgenomen in het beroepsregister.

Soorten lidmaatschap
Er zijn drie soorten lidmaatschap:
 • voor leden met het diploma speltherapie.
 • voor studenten van de erkende opleidingen speltherapie.
 • voor anderen die beroepsmatig belangstelling hebben.
Alleen gediplomeerde leden hebben stemrecht binnen de NVVS. Studenten Speltherapie en belangstellende leden worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de vereniging en uitgenodigd voor activiteiten en studiedagen.

Contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de ledenvergadering
 • Gediplomeerde leden 
 • Belangstellende leden
 • Studerende leden
Het contributiebedrag wordt automatisch geïnd en leden worden gevraagd om de FVB daarvoor te machtigen.

Hoe inschrijven?
Via het aanmeldformulier.

Na betaling ontvangen de gediplomeerde en studentleden een inlogcode waarmee ze toegang hebben tot het ledendeel van de website van FVB en ze kunnen een code aanvragen bij website@speltherapie.net voor de website van de NVVS.

Een speltherapeut bij u in de buurt zoek therapeut