nederlandse vereniging van speltherapeuten
  • Uw kind vaak prikkelbaar? speltherapie kan helpen
  • Te weinig zelfvertrouwen? speltherapie kan helpen

Vergoedingen 2019

Helaas hebben we moeten vernemen dat een aantal zorgverzekeraars complementaire zorg, die vanuit de aanvullende verzekering in 2018 werd vergoed, dit in 2019 niet meer zullen doen. Zo is er ook de keuze van hen om onder andere speltherapie uit te sluiten van vergoeding. De speltherapeuten die zijn aangesloten bij de RBCZ worden, net als andere aanbieders van complementairea zorg, uitgenodigd om een petitie te ondertekenen waarin wij laten weten het niet eens te zijn met deze beslissing. We laten dit niet zomaar gebeuren, omdat we al jarenlang zorg leveren naar grote tevredenheid van onze cliënten en hun ouders. Wij willen graag onze professionele hulp kunnen blijven aanbieden zonder al te veel kosten voor u.  Wordt vervolgd!

Een speltherapeut bij u in de buurt zoek therapeut