nederlandse vereniging van speltherapeuten
  • Uw kind vaak prikkelbaar? speltherapie kan helpen
  • Te weinig zelfvertrouwen? speltherapie kan helpen

Ouders en verzorgers

Bij speltherapie is de rol van ouders/verzorgers zeer belangrijk. Ouders kennen hun kind immers het beste en brengen de meeste tijd met hen door. Speltherapie heeft dan ook het meeste effect als de ouders nauw betrokken zijn bij de behandeling.

De speltherapeut zal goed naar ouders luisteren en zal proberen om hen te helpen bij hun hulpvraag. Een goede band tussen ouders en therapeut is in het belang van het kind en de therapie. Tijdens de speltherapie zullen er daarom regelmatig oudergesprekken plaatsvinden. In deze gesprekken wordt het verloop van de therapie besproken en kunnen ouders delen waar ze tegenaan lopen en wat hun onzekerheden zijn.

Tijdens de speltherapie kan er namelijk veel veranderen bij het kind. Soms gaan kinderen experimenteren met nieuw gedrag, wat voor onzekerheid bij de ouders kan zorgen. Je kan als ouder gaan twijfelen of je er wel goed mee om gaat en dit kan ook veel veranderingen in de beleving van de ouder opleveren. De speltherapeut zal ouders helpen hiermee om te gaan.

Om verschillende redenen kan de relatie tussen een ouder (of verzorger) en kind verstoord raken. Ouder en kind kunnen bijvoorbeeld samen nare ervaringen hebben meegemaakt of zijn lang of abrupt van elkaar gescheiden. Dit zijn heftige gebeurtenissen voor zowel de ouder als het kind. Echter ook door het gewone opvoeden kunnen ouder en kind op afstand van elkaar raken. Het lukt ouder en kind bijvoorbeeld niet meer om de ander te begrijpen en uit angst voor conflicten of voor afwijzing, zoeken zij elkaar niet meer op. Een kind heeft zijn ouder hard nodig en daarom is het ook van groot belang dat de relatie weer hersteld wordt, zodat er weer sprake is van een positieve, plezierige relatie. Meestal lukt het ouder en kind om de relatie zelf weer te herstellen. Soms is er meer voor nodig en daar kan de speltherapeut ook bij helpen.

De speltherapeut zorgt ervoor dat ouder en kind samen positieve ervaringen op gaan doen, die ervoor zorgen dat de relatie tussen hen kan herstellen. De speltherapeut kijkt altijd naar het kind in zijn omgeving (ook wel systeem of context genoemd) en zal meekijken naar wat passende hulp kan zijn. Dat betekent dat de speltherapeut soms gesprekken voert op school en soms ook ouders doorverwijst naar hulp voor zichzelf.

Ouders/verzorgers kunnen zelf contact opnemen met een speltherapeut. De speltherapeut kan aangeven of er een verwijsbrief nodig is of een beschikking van de gemeente waarin u woont. Het is soms ook mogelijk dat de zorgverzekeraars de sessies vergoeden of tegemoet komen in een deel van de kosten. Het is aan u om te informeren of en hoe uw zorgverzekeraar de aangeboden hulp vergoedt.

Vragen over speltherapie?
Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze website nog vragen, klik dan hier en stel u vragen.