nederlandse vereniging van speltherapeuten
  • Uw kind vaak prikkelbaar? speltherapie kan helpen
  • Te weinig zelfvertrouwen? speltherapie kan helpen

Kennisinnovatie en kwaliteitsontwikkeling

De NVVS ondersteunt en faciliteer onderzoek en kennisinnovatie om zodoende de kwaliteit en de onderbouwing van de speltherapie te verbeteren. Het gaat hierbij onder meer om wetenschappelijk onderzoek en practice based onderzoek.
De NVVS is betrokken bij de onderzoeksagenda van de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen. Deze heeft tot doel de interventies van de verschillende vaktherapeutische beroepen te onderzoeken en te onderbouwen. 

Een speltherapeut bij u in de buurt zoek therapeut