nederlandse vereniging van speltherapeuten
 • Uw kind vaak prikkelbaar? speltherapie kan helpen
 • Te weinig zelfvertrouwen? speltherapie kan helpen

Verwijzers

De Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten is onderdeel van de Federatie Vaktherapeutische beroepen. Op deze pagina leest u alles over de rol van speltherapie binnen het kind en jeugd hulpverleningsland.

Wilt u meer informatie over wat speltherapie is, klik dan hier. (Linkje)

Wilt u meer informatie over de rol van ouders, klik dan hier. (linkje)

WANNEER HELPT SPELTHERAPIE?
Bij de volgende problematiek/hulpvraag en of zorg kunt u denken aan speltherapie

-       Preventie als er van alles in het gezin gebeurt is
-       Angststoornis
-       Persoonlijk stoornis
-       Complexe gedragsstoornis
-       Crimineel gedag op jonge leeftijd
-       Depressie
-       Dwangstoornis
-       Eetstoornis
-       Hele jonge kinderen met psychische problemen
-       Leerproblemen
-       Meerdere problemen tegelijkertijd
-       Selectief mutisme
-       Sensorische informatieverwerkingsproblematiek
-       Slaapstoornis
-       Tics
-       Trauma
-       Omgaan met ziekte of handicap
-       Psychiatrische problematiek
-       Gevolgen van een lichtelijk verstandelijke beperking, ADHD, dyslexie

OORZAKEN
Er kunnen meerdere gebeurtenissen plaats hebben gevonden waardoor uw kind baat kan hebben bij speltherapie. Hierbij kunt u denken aan het volgende:

 • Echtscheiding
 • Gezinsproblemen
 • Overlijden van een geliefde
 • Verhuizing
 • Misbruik
 • Huiselijk geweld- of getuige hiervan
 • Een ongeluk
 • Oorlog
 • Komst van een nieuw broertje of zusje

ONDERBOUWING SPELTHERAPIE
Komen jullie er samen niet meer uit? Dan kan een speltherapeut voor kinderen uitkomst bieden. Wanneer kinderen niet lekker in hun vel zitten, kan dit vele achterliggende oorzaken hebben. Tijdens de therapie wordt er gefocust op verwerking, het krijgen van nieuwe inzichten en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden.  De aangeboden therapie waarborgt een hoge kwaliteit van hulpverlening. Niet praten, maar juist doen en ervaren staan bij speltherapie centraal. Dit wordt bewerkstelligd door middel van: rollenspel, muziek, dans, bewegingsoefeningen, sport, spelen, tekenen of houtbewerking. Wij werken met een voor- en nameting om de effecten van de therapiesessies duidelijk in kaart te brengen. Uw kind wordt bij ons altijd snel geholpen.

Wij weten dat speltherapie werkt en door de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS) en de Federatie van Vaktherapeutische Beroepen (FVB) wordt er onderzoek verricht naar de effectiviteit van speltherapie.

KWALITEITSBEWAKING EN PROFESSIONELE STANDAARDEN VAN DE SPELTHERAPEUT
Speltherapeuten kunnen zich registeren bij het Register Vaktherapie. Voor toelating tot het Register Vaktherapie dient de kandidaat een erkende opleiding tot speltherapeut te hebben afgerond en lid te zijn van de beroepsvereniging. De geregistreerde speltherapeut is actief bezig met bij- en nascholing en supervisie of intervisie. Iedere vijf jaar dient de speltherapeut zich te herregistreren. U kunt aan dit logo herkennen of een speltherapeut of instelling voor speltherapie een geregistreerde speltherapeut is:

Op de website kunt u hier meer informatie over vinden.

Professionals zijn verplicht om te handelen als goede hulpverleners en te handelen in overeenstemming met hun professionele standaarden. De vaktherapeut dient zich te houden aan de geldende beroepscode. Deze geldt als richtlijn voor het handelen van beroepsbeoefenaren die lid zijn van een van de beroepsverenigingen die zijn aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). U vindt hier de volledige beroepscode.