nederlandse vereniging van speltherapeuten
  • Uw kind vaak prikkelbaar? speltherapie kan helpen
  • Te weinig zelfvertrouwen? speltherapie kan helpen

Wat is speltherapie?

WAT IS SPELTHERAPIE
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij de therapeut spel als middel gebruikt om een kind te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen. Voor kinderen is het vaak nog te moeilijk of te bedreigend om te praten over wat hen dwars zit. Spelen is voor kinderen een natuurlijke en veilige manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken. Spel is de taal van het kind. Therapeutisch spel geeft inzicht in gedachten en gevoelens, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven en weer psychisch kan groeien en in eigen kracht staan.

WERKWIJZE
Kinderen kunnen aangemeld worden via verwijzers zoals huisartsen of jeugdteams. Ook ouders kunnen zonder verwijzing contact opnemen voor een kennismaking. Na dit gesprek, waarin wordt bepaald of speltherapie bij de hulpvraag van het kind past, volgt er een intakegesprek. In dit gesprek wordt besproken tegen welke problemen ouders en kind aanlopen. De therapie wordt gestart met 3-5 observatie-sessies. Hierin staat het wennen aan de spelkamer en de therapeut centraal. In deze fase krijgt de therapeut zicht op de problematiek van het kind.         

Als na deze fase blijkt dat speltherapie goed past bij de problematiek van het kind wordt er met de ouders een behandelplan opgesteld waarin de doelen en afspraken worden vastgelegd.         
Tijdens de middenfase worden vaak bepaalde thema’s opnieuw uitgespeeld. Hier vindt de verdieping en de verwerking plaats.
Tijdens het therapeutisch proces worden er regelmatig evaluatiegesprekken gehouden met de betrokken partijen. Een goede band tussen kind en ouders is van belang voor het kind en de therapie.

Zodra het kind niet meer zo intensief speelt, kan het zijn dat de therapie ten einde loopt. De problematiek is verminderd of weg, en het kind geeft aan klaar te zijn voor de afrondingsfase waarin wordt teruggeblikt, samengevat en vooruitgekeken. Er wordt aandacht besteed aan het afscheid, gericht op de behoefte van het kind.        
Na afronding vindt er een eindgesprek plaats met de ouders en is er mogelijkheid tot overdracht naar de basisschool of andere hulpverleners.       

Filmpje uitleg speltherapie (Youtube)

WAAROM SPELTHERAPIE
Wanneer een kind ervaringen niet meer zelf kan verwerken, komt het knel te zitten. Dit kan gebeuren wanneer ervaringen te heftig zijn, bijvoorbeeld bij traumatische gebeurtenissen. Maar ook andere gebeurtenissen kunnen te zwaar of ingewikkeld zijn voor een kind, zoals een scheiding, verlieservaring, pesten in de klas of ziekenhuisopname.

Soms kunnen kinderen ook problemen ervaren thuis. Dan loopt het bijvoobeeld niet meer zo lekker tussen ouders en het kind. Dan lijkt het erop dat ze elkaar niet goed meer begrijpen en ontstaan er snel ruzies.

Een kind dat knel zit, zal daar niet snel over praten. Vaak begrijpen ze zelf niet wat er aan de hand is. Ze laten het wel zien op andere manieren. Ze kunnen bijvoorbeeld problemen krijgen met slapen (slecht inslapen, angstige dromen), met eten (te veel of te weinig gaan eten) en met hun concentratie (niet kunnen concentreren, heel druk gedrag). Ze kunnen faalanstig zijn, boze en/of verdrietige buien hebben, misschien zelfs agressief worden of juist heel teruggetrokken gedrag laten zien. Daarnaast kunnen kinderen ook lichamelijke klachten hebben, zoals buikpijn/hoofdpijn of problemen krijgen met bedplassen en/of broekpoepen.

Wanneer deze problemen te lang aanhouden, kan de ontwikkeling van het kind belemmerd worden.

Spelen is voor kinderen een hulpmiddel om uiting te geven aan hoe zij zich voelen en de wereld ervaren. Door te spelen kan het kind zich ontspannen, zijn gedachten en gevoelens uiten en verwerken en experimenteren met ander gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.