nederlandse vereniging van speltherapeuten
 • Uw kind vaak prikkelbaar? speltherapie kan helpen
 • Te weinig zelfvertrouwen? speltherapie kan helpen

Ouders en verwijzers

Wanneer kiest u voor speltherapie voor uw kind, of wanneer verwijst u een kind naar speltherapie? Soms zitten kinderen zo in de knel, dat ze hun draai niet meer kunnen vinden:

 • ze zijn prikkelbaar
 • maken snel ruzie
 • zijn teruggetrokken
 • of juist drukker dan normaal
 • slapen slecht
 • hebben onverklaarbare buikpijn of hebben een andere lichamelijke klacht
 • plassen weer in bed
 • huilen snel en veel
 • dromen angstig
 • kunnen zich moeilijk concentreren
 • of zijn faalangstig.

Speltherapie kan dan helpen.

Hoe gaat het in zijn werk?
Ouders/verzorgers kunnen zelf contact opnemen met de speltherapeut. Zij kan aangeven of er een verwijs brief nodig is. Elders op de site vind u diverse praktijken voor speltherapie. Verblijft het kind in een instelling dan zal de verwijzing daar plaatsvinden.
De speltherapeut maakt kennis met de ouders/verzorgers en het kind zelf. In overleg met de ouders vindt contact plaats met school, naschoolse opvang en eventuele andere hulpverleners van het kind.
De speltherapeut bekijkt, samen met de ouders/verzorgers, aan welke doelen er gewerkt kan worden en stelt na een aantal spelobservaties een behandelplan op. Omdat een goede samenwerking met de ouders/verzorgers een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie, is regelmatig contact belangrijk.
De therapie wordt afgebouwd als het kind zonder therapeutische hulp verder kan of als andere hulp nodig is.

De speltherapeut
De NVVS heeft een beroepsprofiel ontwikkeld waarin de competenties van een speltherapeut omschreven worden en waarin staat op welke kwaliteiten hij/zij mag worden aangesproken. Speltherapeuten werken in het (speciaal) onderwijs, de jeugdhulpverlening, bij instellingen voor mensen met een beperking (verstandelijk, lichamelijk of communicatief), in de gezondheidszorg, bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en in particuliere speltherapiepraktijken.

Contact met particuliere speltherapeuten
Voor speltherapeuten met een particuliere praktijk verwijzen we u naar: zoek een speltherapeut.

Vragen over speltherapie?
Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze website nog vragen? Deze kunt u stellen via info@vaktherapie.nl

In het prentenboekje "Ik mag naar speltherapie" wordt op een eenvoudige en heldere wijze aan kinderen uitgelegd wat speltherapie inhoudt. Het is een uitgave van de NVVS en te bestellen op de site van de FVB.

In de voorlichtingsfilm "Speltherapie, als het even niet meer gaat" wordt aan ouders en verwijzers de werking van speltherapie getoond. De film is op DVD verkrijgbaar bij de FVB.

Een speltherapeut bij u in de buurt zoek therapeut