nederlandse vereniging van speltherapeuten
  • Uw kind vaak prikkelbaar? speltherapie kan helpen
  • Te weinig zelfvertrouwen? speltherapie kan helpen

Tarieven en vergoedingen

In de speltherapiepraktijk wordt de prijs per sessie in overleg met u afgesproken. De tijd per sessie varieert van drie kwartier tot één uur. Vraagt u vooral wat er in deze tijd en prijs is inbegrepen (gesprekken met ouders en leerkrachten, reiskosten, verslagkosten e.d.)

Vergoedingen
De NVVS initieert contacten met de zorgverzekeraars om vergoedingen voor speltherapie te bewerkstelligen. Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt speltherapie (gedeeltelijk) via de aanvullende verzekering.

Om voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen moet de speltherapeut minimaal gediplomeerd lid zijn van de NVVS. Beschikt de speltherapeut over een beroepsregistratie van de FVB/NVVS dan zijn er meer vergoedingsmogelijkheden. (let op: een aantal verzekeraars stelt als extra voorwaarde dat de dat de speltherapeut ook is aangesloten bij de koepel RBCZ.TCZ) In www.registervaktherapie.nl kunt u kijken of de speltherapeut geregistreerd is.

Er zijn speltherapeuten die een contract hebben met de gemeente. Dit betekent dat de therapie valt onder de jeugdhulp en door de gemeente wordt vergoed. Dit kunt u navragen bij de betreffende speltherapeut.

Neem altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar om te vragen of de zorgverzekeraar tot vergoeding overgaat en de voorwaarden die uw zorgverzekeraar daarbij stelt.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2017
Om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren, heeft ONVZ Zorgverzekeraar samen met Menzis, Zilveren Kruis, CZ, De Amersfoortse en VGZ opleidingseisen voor medische en psychosociale basiskennis laten opstellen door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moeten therapeuten vanaf 1 januari 2017 in ieder geval te beschikken over algemene medische en psychosociale basiskennis op hbo-niveau, die beschreven zijn in eindtermen.

Op deze site staat welke verzekeraars speltherapie vergoeden. De NVVS is niet verantwoordelijk voor de juistheid ervan en adviseert contact op te nemen met de eigen verzekering om het te checken.
Zorgwijzer.

Een speltherapeut bij u in de buurt zoek therapeut